Harmonogram výstavby

Časový harmonogram výstavby projektu KZC Residence.

1

Marec 2020

zahájenie stavby bytového projektu KZC Residence

2

November 2020

ukončenie hrubej stavby

3

Október 2021

kolaudácia novostavby KZC Residence